- Mostki dentystyczne.

- Płytki dentystyczne.

- Protezy dentystyczne.

- Protezy kończyn.

- Sztyfty do protez dentystycznych.

- Protezy.

- Sztuczne gałki oczne.

- Przyrządy do mocowania protez dentystycznych.

- Gwoździe chirurgiczne.

- Protezy (część - ).

- Implanty dentystyczne.

- Protezy dentystyczne.

- Protezy.

- Rurki.

- Materiały na protezy kości.

- Implanty.

- Wszczepy wewnątrzgałkowe.

- Wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych.

- Implanty medyczne.

- Przyrządy do napinania grzebienia strzałkowego.

- Płytki nośne do protez zębowych.

- Implanty rogówkowe.

- Implanty ortopedyczne.

- Zestaw ortopedycznych bloków kostnych.

- Protezy sutków.

- Medyczne płyty do kości.

- Przyrządy do mocowania płytek do kości.

- Płytki kostne.