- Dyszle do wózków.

- Pojazdy ciągnione przez zwierzęta.

- Wywrotki konne.

- Pojazdy ciągnione przez zwierzęta.