- Czcionka drukarska.

- Czcionka do maszyn do pisania.

- Czcionka do napisów [filmy].

- Znaki do tablic rejestracyjnych pojazdów.

- Litery świecące.

- Monogramy.

- Litery do znaków.

- Matryce drukarskie.

- Alfabety (czcionki).

- Czcionka i kroje pisma.

- Znaki do tablic rejestracyjnych pojazdów.

- Litery do tablic rejestracyjnych pojazdów.

- Kroje pisma.

- Czcionka.

- Litery.

- Kroje pisma.

- Rodzaj czcionki.

- Typograficzne kroje pisma.

- Znaki typograficzne.