- Ubijaki (ziemne -) [narzędzia ręczne].

- Ubijaki [narzędzia ręczne].

- Młotki drewniane.

- Młotki [narzędzia].

- Młotki pneumatyczne.

- Tłuczki.

- Młotki do boazerii.

- Młotki do rozbijania kamienia.

- Młotki nitownicze.

- Młotki [narzędzia] (część - ).

- Młotki i inne podobne narzędzia oraz urządzenia.

- Młotki dwu obuchowe.

- Młotki murarskie.

- Młotki stolarskie.

- Części młotków służące do wbijania.

- Magazynki na nasadki do śrubokręta.

- Młoty wyburzające.

- Uchwyty do młotków i innych podobnych narzędzi.

- Kruszarki do chodników.

- Narzędzia nitujące.

- Przenośne młoty elektryczne.