- Przycinarki trawników.

- Maszyny rolnicze.

- Kopaczki ziemniaków [maszyny].

- Młockarnie.

- Maszyny do gracowania.

- Snopowiązałki.

- Pługi.

- Rozrzutniki do wapna [rolnictwo].

- Sieczkarnie do siana [maszyny].

- Ogławiarki.

- Roztrząsacze do nawozów.

- Roztrząsacze obornika.

- Maszyny do usuwania kamieni z ziarna.

- Suszarki parowe [rolnictwo].

- Przetrząsacze siana [maszyny].

- Kosiarki [rolnictwo].

- Fumigatory do ochrony roślin.

- Suszarnie do ziarna [maszyny].

- Czyszczalnie ziarna.

- Ostrza sieczkarki.

- Sieczkarki.

- Brony [maszyny rolnicze].

- Lemiesze pługów.

- Kultywatory (napęd silnikowy -).

- Sadzarki.

- Grabiarki [maszyny].

- Maszyny do pikowania.

- Maszyny do wałowania (ziemi -).

- Maszyny do pielenia.

- Skaryfikatory [rolnictwo].

- Siewniki.

- Odkładnice pługów.

- Urządzenia do siarkowania [rolnictwo].

- Dojarki mechaniczne.

- Krajarki do roślin okopowych [maszyny].

- Maszyny do oprysków (środkami chemicznymi -).

- Kombajny (buraki -) [maszyny].

- Pługi do winnic.

- Wiązarki i żniwiarki.

- Prasy do paszy.

- Kosiarki do trawników.

- Aeratory do trawników.

- Żniwiarki i wiązarki.

- Siewniki.

- Karczowniki.

- Roboty do koszenia trawy.

- Automatyczne urządzenia do podlewania kwiatów.

- Kosiarki do trawników (część - ).

- Karczowniki (część - ).

- Maszyny rolnicze (część - ).

- Brony [maszyny rolnicze] (część - ).

- Maszyny i urządzenia rolnicze.

- Obudowy do maszyn rolniczych.

- Kultywatory [rolnictwo].

- Suszarki [rolnictwo].

- Spryskiwacze [rolnictwo].

- Separatory [rolnictwo].

- Podgrzewacze [rolnictwo].

- Urządzenia do podlewania, zraszania (zautomatyzowane - ) [rolnictwo].

- Urządzenia do podlewania, zraszania [rolnictwo].

- Osłony do kombajnów.

- Obudowy dla urządzeń do pielęgnacji gleby.

- Aparatura do hodowli roślin.

- Areatory.

- Urządzenia rolnicze.

- Kompostowniki.

- Kultywatory (maszyny).

- Silosokombajny.

- Kosiarki.

- Leje do siewników.

- Ramiona opryskiwacza do pielęgnacji upraw rolnych.

- Rozrzutnik.

- Instalacje do obróbki parą.

- Żniwiarki.

- Pakowarki.