- Rzutniki do slajdów.

- Projektory filmowe.

- Filmy (przeglądarki do filmów).

- Przeglądarki do slajdów.

- Rzutniki do folii.

- Aparatura diaprojekcyjna.

- Przyrząd do podglądu promieni roentgenowskich.

- Rzutniki i przeglądarki.

- Projektory.

- Rzutniki do foliogramów.

- Przeglądarki.

- Systemy prezentacji wizualnej.

- Projektory wizualne.

- Obudowy do projektorów i rzutników.

- Aparaty projekcyjne laserowe.

- Projektory wideo.

- Projektory ciekłokrystaliczne.

- Przeglądarki do zdjęć.