24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2016-02-15)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2016-02-15)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2016-02-15)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2016-01-25)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2016-01-13)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)
24.1. Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów. (2015-12-02)

- Akceleratory cząstek.

- Urządzenia do badania krwi.

- Przyrządy anestezjologiczne.

- Urządzenia do dezynfekcji budynków.

- Audiometry.

- Autoklawy [medyczne].

- Przyrządy i sprzęt do badania wzroku.

- Inkubatory dla noworodków.

- Urządzenia relaksacyjne [medyczne].

- Akcesoria dentystyczne [stałe].

- Przepony, membrany (do sprężania -) [aparaty rentgenowskie].

- Urządzenia diatermiczne.

- Wiertła [dentystyczne].

- Stałe urządzenia i sprzęt dla szpitali.

- Urządzenia radiacyjne.

- Stałe urządzenia i sprzęt do laboratoriów.

- Promienniki lampowe nadfioletu do użytku medycznego.

- Urządzenia i sprzęt medyczny [stałe].

- Stałe urządzenia i sprzęt dla lekarzy.

- Mikrotomy.

- Namioty tlenowe.

- Ozonatory do użytku medycznego.

- Pistolety natryskowe [dentystyczne].

- Urządzenia dentystyczne do odsączania śliny.

- Rentgeny.

- Lampy rentgenowskie.

- Resuscytatory.

- Sterylizatory medyczne.

- Przyrządy łaźniowe do użytku medycznego.

- Przyrządy do uretromii.

- Wibratory dentystyczne.

- Komory do dezynfekcji i sterylizacji.

- Maski anestezjologiczne.

- Insuflatory do leczenia odmy płucnej.

- Spektrografy masowe.

- Stoły operacyjne.

- Urządzenia do termoterapii.

- Urządzenia do transfuzji i pobierania krwi.

- Chromatografy.

- Diagnostyka (urządzenia i instalacje do diagnoz medycznych lub laboratoryjnych).

- Przyrządy do ćwiczeń dla niepełnosprawnych.

- Aparatura do fizjoterapii.

- Spirometry medyczne.

- Komory do sterylizacji i dezynfekcji.

- Inkubatory [aparatura medyczna].

- Urządzenia do rehabilitacji medycznej.

- Ultrafioletowe aparaty lecznicze.

- Rozsadniki.

- Przyrządy świetlne [wykorzystywane w medycynie].

- Urządzenia i sprzęt medyczny [stałe] (część - ).

- Rentgeny (część - ).

- Urządzenia dla osób niepełnosprawnych (część - ).

- Aspiratory (część - ).

- Lampy elektronopromieniowe.

- Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów.

- Urządzenia do odsączania śliny.

- Przyrządy świetlne do leczenia.

- Podstawki do tacek.

- Aspiratory.

- Sprzęt kardiologiczny.

- Urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

- Inkubatory.

- Mikrotokarki do czynności chirurgicznych.

- Krzesła zabiegowe.

- Siedzenia zabiegowe.

- Przyrządy do pobierania próbek.

- Przyrządy do leczenia uszkodzeń skóry.

- Sterylizatory.

- Przyrządy do testowania.

- Aparatura terapeutyczna.

- Akcesoria do urządzeń zabiegowych [sprzęt medyczny].

- Aparatura do stymulacji układu krwionośnego.

- Aparatura do stymulacji układu nerwowego.

- Analizatory tkanki tłuszczowej z wagą.

- Przyrządy kapilarne.

- Urządzenia do telemonitoringu kardiologicznego.

- Panele sterownicze i/lub wyświetlacze do urządzeń medycznych.

- Zestawy naczyń do badania kultur bakterii.

- Aparatura dentystyczna.

- Elektrokardiografy.

- Kasetki do elektroforezy.

- Rurki dotchawiczne.

- Aparatura do terapii stóp.

- Instrumenty dla służby zdrowia.

- Inkubatory.

- Wieszaki na przyrządy do zastosowania dożylnego.

- Aparatura do przeprowadzania analiz laboratoryjnych.

- Aparatura laboratoryjna.

- Aparatura pomiarowa do aparatury do diagnozy ultradźwiękowej.

- Liczniki do zintegrowanych systemów badań diagnostycznych.

- Aparatura tlenowa.

- Przyrządy do mycia.

- Stojaki na pipetki.

- Podpórki do pipetek.

- Podręczne onkologiczne zewnętrzne dawkomierze z czytnikiem.

- Sondy do aspiratorów do nosa.

- Sprzęt rehabilitacyjny.

- Urządzenia do obróbki próbek.

- Przyrząd do pielęgnacji skóry.

- Stoły do badań radiologicznych.

- Maty terapeutyczne do akupresury.

- Aparatura do zabiegów przy użyciu endoskopu.

- Urządzenia ultrafioletowe.

- Aparatura lecznicza na promienie ultrafioletowe.

- Aparaty rentgenowskie.

- Aparatura i sprzęt do podawania lekarstwa pacjentowi.

- Automatyczne przyrządy do pobierania moczu.

- Analizatory biochemiczne (części -).

- Bioenergetyczny system oscylacyjny.

- Kliniczne systemy aplikacji do podawania leakarstw i pokarmu.

- Łóżka położnicze.

- Stanowiska robocze dla systemu laboratoriów dentystycznych.

- Narzędzia do urządzeń elektromedycznych i ultradźwiękowych do stosowania w chirurgii szczękowej.

- Aparatura i narzędzia diagnostyczne.

- Urządzenie do dializy.

- Przyrządy do dezynfekcji.

- Symulatory zmierzchu/brzasku.

- Kostki złączy do płyt grzejnych do laboratoryjnych płyt grzejnych.

- Narzędzia do urządzeń elektromedycznych i ultradźwiękowych do leczenia wrzodów naskórnych.

- Wstawki do bloków złączy do laboratoryjnych płyt grzejnych.

- kamery wewnątrzustne.

- Aparatura pomiarowa do aparatury do diagnozy ultradźwiękowej.

- Sprzęt medyczny i laboratoryjny.

- Aparatura medyczna.

- Nagrywarki zdjęć lekarskich.

- Roboty medyczne (część -).

- Monitory do nadzorowania podawania lekarstw.

- Mikrokalorymetryczne dywaniki do płytek.

- Koncentratory tlenu do inhalacji i celów kosmetycznych.

- Polimeryzatory.

- Zestawy do napełniania do przyrządu ortopedycznego.

- Elementy osłonowe.

- Sortery do cyfrowych nagrywarek zdjęć lekarskich.

- przyrządy chirurgiczne.

- Przyrządy ultradźwiękowe do celów stomatologicznych.

- Urządzenie do terapii wibracyjnej.

- Wyparki do substancji ulotnych.

- Aparat rentgenowski do badań lekarskich.

- Czujniki anatomiczne.

- Aparat do mierzenia zaburzeń słuchu.

- Przyrządy do usprawniania i leczenia mięśni.

- Rurki do odsysaczy.

- Krzesła porodowe.

- Analizatory tkanki tłuszczowej.

- Sterylizator do butelek do karmienia.

- Wkłady do aparatury oddechowej.

- Obudowy do dozowników.

- Fotele do badań ginekologicznych.

- Pojemniki chemiczne.

- Statywy na probówki.

- Pojemniki do celów medycznych.

- Przykrycia na wyposażenie do pomieszczeń szpitalnych.

- Przyrządy do rozpylania substancji lotnych.

- Przyrządu do mierzenia rytmu bicia serca.

- Urządzenia do ogrzewania ciała ludzkiego.

- Aparatura diagnostyczna do celów medycznych.

- Kasety do radiografii cyfrowej.

- Rozwieracze.

- Stacje dokujące do kaset radiograficznych.

- Elektryczne sterylizatory na parę.

- Urządzenia do elektrostymulacji.

- Łóżka do badań.

- Laboratoryjny palnik gazowy.

- Maszyny przyspieszające bicie serca.

- Aparatura do hydroterapii [aparatura medyczna].

- Stojaki do kroplówki.

- Pompy insulinowe.

- Aparatura medyczna.

- Moduł używany w służbie zdrowia.

- Stymulatory mięśni.

- Aparatura do nuklearnego rezonansu magnetycznego.

- Sprzęt do pozytonowej emisyjnej tomografii (PET).

- Aparatura sterownicza działająca na zasadzie sprężania do materaców dymanicznych.

- Generatory pulsu.

- Sprzęt do rehabilitacji.

- Przyrządy do pobierania próbek.

- Chipy czujnikowe do analizatorów biochemicznych.

- Pojemniki na próbki.

- Rozpylacze.

- Maszyny do mycia narzędzi medycznych i chirurgicznych.

- Podbródki.

- Urządzenia do krioterapii.

- Płyty grzewcze do laboratorium.

- Maski do respiratorów.

- Przyrządy medyczne do obserwacji ultradźwiękowych.

- łóżka do przeprowadzania badań.

- Maski nosowe.

- Urządzenia do magazynowania i dostarczania tlenu.

- Sprzęt radiograficzny do leczenia stomatologicznego.

- Tace chirurgiczne.

- Urządzenia terapeutyczne.

- Monitory oznak życia.

- Analizatory biochemiczne.

- Analizator kliniczny.

- Jednostki kontroli do leczenia medycznego.

- Urządzenia do leczenia ciepłem.

- Stojaki na ultradźwiękowy sprzęt medyczny.

- Maski laryngologiczne.

- Sprzęt do monitoringu medycznego.

- Ultradźwiękowy sprzęt medyczny.

- Monitory pacjenta.

- Urządzenia terapeutyczne.

- Urządzenia do obrazowania rentgenowskiego.