1. Artykuły spożywcze

2. Artykuły odzieżowe i pasmanteryjne

3. Akcesoria podróżne, futerały, parasole i inne rzeczy osobiste, nieujęte w innym miejscu

4. Szczotki

5. Artykuły tekstylne, materiały sztuczne i naturalne

6. Meble

7. Artykuły gospodarstwa domowego, nieujęte w innym miejscu

8. Narzędzia i artykuły metalowe

9. Opakowania i pojemniki do transportu lub przenoszenia

10. Zegary, zegarki i inne przyrządy pomiarowe, kontrolne i sygnalizacyjne

11. Wyroby ozdobne

12. Środki transportu i urządzenia podnoszące

13. Urządzenia do wytwarzania, przesyłu lub przekształcania energii elektrycznej

14. Sprzęt do zapisu, przekazu lub odczytu informacji

15. Maszyny i urządzenia nieujęte w innym miejscu

16. Urządzenia fotograficzne, filmowe i optyczne

17. Instrumenty muzyczne

18. Maszyny drukarskie i biurowe

19. Materiały i sprzęt biurowy, materiały dla artystów i dydaktyczne

20. Wyposażenie sklepów i sprzęt reklamowy, znaki

21. Gry, zabawki, namioty i artykuły sportowe

22. Broń, wyroby pirotechniczne, akcesoria myśliwskie, wędkarskie i służące do zwalczania szkodników

23. Urządzenia do przesyłu cieczy, urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne; paliwa stałe

24. Urządzenia medyczne i laboratoryjne

25. Elementy budowlane i konstrukcyjne

26. Urządzenia oświetleniowe

27. Artykuły tytoniowe i akcesoria dla palaczy

28. Środki farmaceutyczne i kosmetyki, artykuły toaletowe i urządzenia fryzjersko-kosmetyczne

29. Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy, ratunkowy i do zapobiegania wypadkom

30. Artykuły do hodowli zwierząt

31. Maszyny i urządzenia do przygotowywania żywności i napojów nieujęte w innym miejscu

32. Graficzne symbole i logo, wzory powierzchniowe, zdobienia